Logo

Kancelaria Adwokacka Adwokata Moniki Woźniak-Sutowskiej

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 19/2
tel./fax: +48 52 334 24 37, tel. kom.: +48 795 520 895

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Woźniak-Sutowska gwarantuje sprawną i profesjonalną reprezentację osób fizycznych oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.


Kancelaria zapewnia kreatywne i nieszablonowe podejście przy rozwiązywaniu problemów oraz porady prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wymagań Klienta. W codziennej pracy kierujemy się najwyższymi standardami zawodowymi, działamy w sposób przemyślany i racjonalny, a naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych spraw, efektywności i skuteczności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów świadczonych usług.Siedziba Kancelarii mieści się w Chojnicach. Świadczenie usług obejmuje głównie teren województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, jednak najnowsze technologie łączności elektronicznej oraz współpraca z innymi kancelariami pozwalają na objęcie zakresem działania obszaru całego kraju.

Prawo karne materialne
Powiększenie

Zbiór przepisów obejmujący katalog czynów przestępnych i przewidywanych przez ustawodawcę kar grożących za popełnienie takich czynów, a także zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo karne materialne często nazywane jest prawem karnym.

Aktami normatywnymi regulującymi polskie prawo karne materialne są kodeks karny z 1997 roku oraz liczne ustawy szczególne, które typizują przestępstwa tzw. pozakodeksowe. Ponadto coraz większą rolę odgrywa orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Źródłem prawa karnego w Polsce są ponadto wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe zawierające przepisy zaliczające się do materii prawa karnego. Obecnie postuluje się[kto?] umieszczenie ich wszystkich w samym kodeksie karnym.

Prawo karne procesowe
Powiększenie

Ogół norm prawnych regulujących działalność zwaną procesem karnym stosowanych w postępowaniach o czyny zabronione przez ustawę karną.

Określa ono reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, tryb i formy dokonywania czynności procesowych, a także uprawnienia i obowiązki organów procesowych, stron oraz pozostałych uczestników postępowania.

W polskim systemie prawa głównym aktem prawnym regulującym kwestie procedury karnej jest Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997. Ponadto niektóre przepisy proceduralne znajdują się także w Kodeksie karnym.